Sopimusten siirtyminen hyvinvointialueille

KL-Kuntahankintojen puitesopimuksissa ja asiakaskohtaisissa sopimuksissa on lähtökohtaisesti mahdollistettu sopimusten siirtäminen hyvinvointialueille. Lisäksi voimaanpanolain (616/2021) 25 §:n mukaisesti sote- ja pelastustoimen sopimukset siirtyvät kunnilta hyvinvointialueille niin sanottuna yleisseuraantona. Puitesopimusten asiakaskohtaiset sopimukset/ puitesopimusten käyttöoikeus voidaan siten siirtää hyvinvointialueille joko kokonaan tai osittain. Pyydämme kuitenkin asiakkaitamme perehtymään omien sopimustensa siirtoehtoihin huolellisesti.

Sopimusten siirtämisessä tulee ottaa huomioon hankintalain (1397/2016) säännökset ja hankintasopimusten ehdot. Hankintalain 136 §:n mukaan hankintasopimusta ei saa sopimuskaudella olennaisesti muuttaa esim. laajentamalla sopimuksen volyymiä.

Toimi näin

Asiakaskohtaiset sopimukset/puitesopimusten käyttöoikeus siirretään hyvinvointialueelle siirtolomakkeella. Siirtolomake tehdään asiakkaan ja hyvinvointialueen kesken. KL-Kuntahankinnat tarjoaa valmiin pohjan siirtolomakkeen tekemiselle. Sopimusten siirto-ohjeen, voimassaolotaulukon sekä siirtolomakkeen latauslinkit löydät alta.

KL-Kuntahankintojen nykyisen asiakkaan tulee lähettää kaikkien osapuolten allekirjoittama siirtolomake KL-Kuntahankinnoille osoitteeseen sitoumukset [at] kuntahankinnat.fi.


Toiminnan päättäminen

KL-Kuntahankinnat Oy:n toiminta yhteishankintayksikkönä on päättymässä vuosien 2023 - 2024 vaihteessa Hansel Oy:n kanssa vuonna 2019 tehdyn osakejärjestelyn perusteella. Kuntahankinnat asetetaan ennen kesää 2023 vapaaehtoiseen selvitystilaan ja tämän virallisen prosessin lopputuloksena yrityksemme toiminta päättyy purkautumiseen.

Olemme lähettäneet 14.2.2023 hyvinvointialueille tietoa asiakaskohtaisista sopimuksista.