Asumispalvelut, KUUMA-kunnat 2015 - 2021

Sopimusnumero Sopimuskausi alkaa Sopimuskausi päättyy Toimittajan nimi Aikaa liittyä
KLKH078 01.01.2015 31.12.2021 Useita (44) -

Kohde

Ikääntyneiden ja pitkäaikaissairaiden tehostettu palveluasuminen ja lyhytaikaishoidon palvelut. Hankinta on tehty seitsemälle Keski-Uudenmaan kunnalle.

Puitesopimusta voivat käyttää vain nimetyt asiakkaat.

Tila: Puitesopimus solmittu
Sopimusryhmä: Sote