Apotti, Asiakas- ja potilastietojärjestelmä HUS-alue (hankintarenkaan jäsenyys)

Sopimusnumero Sopimuskausi alkaa Sopimuskausi päättyy Toimittajan nimi Aikaa liittyä
KLKH059 21.04.2016 - Epic Systems -

Kohde

Apotti-hankkeen tarkoituksena on parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa ja palveluja. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut limittyvät toisiinsa etenkin vanhustenhuollossa, päihde-, mielenterveys- ja vammaispalveluissa sekä kehitysvammahuollossa. Nykyiset asiakas- ja potilasjärjestelmät tukevat huonosti toimintaa ja sen kehittämistä. Tämän vuoksi hankkeen yhtenä osana on kansainvälisesti korkeatasoisen asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelun hankinta ja käyttöönotto.

Koska kyseessä on ensisijaisesti toiminnanmuutoshanke, oshjausryhmän asettamat tavoitteet hankkeelle ja sitä kautta hankintarenkaalle ovat seuraavat:

  • Yhtenäiset toimintatavat
  • Kustannustehokas ja laadukas toiminta
  • Tiedolla johtaminen ja tiedon hyödyntäminen
  • Asiakaslähtöinen toiminta
  • Tyytyväiset käyttäjät
  • Uudet innovatiiviset toimintatavat

Apotin hankintarenkaassa ovat mukana Helsinki, Vantaa, Kirkkonummi ja Kauniainen sekä HUS. KL-Kuntahankinnat Oy:n kautta myös muut HUS-alueen kunnat voivat liittyä hankkeeseen.

Apotti-nimi on yhdistelmä sanoista asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelu.

Lue lisää verkkosivustolta http://www.apotti.fi/

Tila: Puitesopimus solmittu
Sopimusryhmä: ICT