Professionell upphandling - Nöjda kunder

Kuntahankinnat är ett bolag som ägs av Finlands Kommunförbund rf och som på ett kostnadseffektivt sätt konkurrensutsätter varor och tjänster genom gemensam upphandling för bl.a. kommuner, samkommuner, sjukvårdsdistrikt och församlingar. Vår kundnöjdhet är utmärkt och på årsbasis gör våra kunder genom våra avtal inköp för nästan en halv miljard euro.