Aktuellt

21.11.2017
Förbindelse till ramavtalen KLKH003 - KLKH104 samt KLKH106 - KLKH123 Kunder kan förbinda sig till ramavtalet genom att skicka förbindelseblanketten till adressen sitoumukset [at] kuntahankinnat.fi Förbindelsen kan gälla en produkt eller ett delområde samt gälla hela avtalsperioden eller en del av avtalsperioden
04.09.2017
Hösten börjar närma sig och det har hänt en del här på Kuntahankinnat. En av våran absolut största och viktigaste nya händelse i höst är att vår styrelse har tillsatt nya regler vad avser att förbinda sig till avtalen. Villkoren för anslutning under avtalsperioden har ändrats.