Förbindelse till ramavtalen och intresseanmälan för upphandlingar

Förbindelse till ramavtalen KLKH003 - KLKH104 samt KLKH106 - KLKH123

 • Kunder kan förbinda sig till ramavtalet genom att skicka förbindelseblanketten till adressen sitoumukset [at] kuntahankinnat.fi
 • Förbindelsen kan gälla en produkt eller ett delområde samt gälla hela avtalsperioden eller en del av avtalsperioden
 • Efter förbindelsen skickas uppgifterna om Kunden och den kontaktperson som Kunden angett till avtalsleverantören/-leverantörerna som kontaktar Kunden
 • I vissa ramavtal behövs även ett separat avtal mellan avtalsleverantören och Kunden

Förbindelse under avtalsperioden KLKH105 samt KLKH124 - KLKH130

Avtalsnummer Förbindelse under avtalsperioden Avtalets namn
KLKH105 Ej möjlig Bibliotekslitteratur
KLKH124 Möjlig endast för dem som anmält intresse Bibliotekslitteratur
KLKH125 Ej möjlig System för vårdaranrop för vårdbranschen 2017 -
KLKH126 Möjlig ODA-drifttjänster
KLKH127 Möjlig endast för dem som anmält intresse Mobiltelefoner och relaterade tjänster
KLKH128 Möjlig UNA-blankettjänstapplikation
KLKH129 Möjlig endast för dem som anmält intresse Bränsleanskaffning på distributionsstationer 2018 - 2022
KLKH130 Möjlig endast för dem som anmält intresse Leasingtjänster och livscykelförvaltning av ICT-utrustning

Förbindelse till gemensamma upphandlingar KLKH129 -

 • Endast förbindelse på förhand garanterar med säkerhet att Kunden kan medverka i den gemensamma upphandlingen
 • Förbindelse till den gemensamma upphandlingen ska göras under upphandlingsprocessen innan anbudsbegäran publiceras
 • Förbindelsen kan gälla en produkt eller ett delområde samt gälla hela avtalsperioden eller en del av avtalsperioden
 • Kunden ska på förhand ge en uppskattning om upphandlingens inköpsvolym i euro för den tid som förbindelsen gäller
 • Förbindelseblanketten skickas till adressen sitoumukset [at] kuntahankinnat.fi
 • Efter förbindelsen skickas uppgifterna om Kunden och den kontaktperson som Kunden angett till avtalsleverantören/-leverantörerna som väljs, vilka kontaktar Kunden
 • I vissa fall behövs även ett separat avtal mellan den valda avtalsleverantören och Kunden

Intresseanmälan för gemensamma upphandlingar KLKH129 -

 • Intresse kan anmälas för gemensam upphandling
 • Intresse som kunden anmält garanterar inte automatiskt medverkan i den gemensamma upphandlingen
 • Intresset kan anmälas för en produkt eller ett delområde samt gälla hela avtalsperioden eller en del av avtalsperioden
 • Endast Kunder som förbundit sig och som anmält intresse kan utnyttja ramavtalet under avtalsperioden
 • Kunden ska på förhand ge en uppskattning om inköpsvolymen för den tidsperiod som intresset gäller
 • Intresse kan anmälas genom att skicka blanketten som är avsedd för ändamålet per e-post till adressen  sitoumukset [at] kuntahankinnat.fi

Allmänt om gemensam upphandling enligt den nya verksamhetsmodellen

 • Vi meddelar på vår webbplats och i kundkommunikation när förbindelse till en ny gemensam upphandling ska göras eller intresse ska anmälas skriftligen
 • Endast kunder som meddelas i upphandlingsannonsen, som förbundit sig och som anmält intresse kan medverka i upphandlingen
 • Det ska finnas ett tillräckligt antal kunder som förbundit sig för att genomföra den gemensamma upphandlingen samt säkerställa ramavtalshelheten
 • Mer information ges av upphandlingarnas kontaktpersoner, som du hittar i presentationen av avtalet eller upphandlingen
Jaa sosiaalisessa mediassa
TwitterLinkedInFacebookWhatsapp