Kommunförbundets vice vd Timo Reina och Laitilas stadsdirektör Johanna Luukkonen blir styrelseledamöter i Hansel Ab

Kommunförbundets styrelse valde vid sitt sammanträde 30.8.2018 Kommunförbundets vice vd Timo Reina och Laitilas stadsdirektör Johanna Luukkonen till styrelseledamöter i upphandlingsbolaget Hansel Ab, som genomgår förändringar. Målet är att den nya styrelsen ska inleda sitt arbete 1.1.2019.

Finlands Kommunförbund rf:s förbundsdelegation beslutade i maj att KL-Kuntahankinnat Oy fusioneras med Hansel Ab. Efter fusionen ägs bolaget av staten (65 %) och Finlands Kommunförbund rf (35 %). Arrangemanget förutsätter en ändring av lagen om Hansel och samtycke av riksdagen. Tidsplanen för lagändringen och riksdagsbehandlingen är avgörande för hela fusionens tidsplan.

Efter fusionen har Hansel Ab:s styrelse fem platser, varav Kommunförbundet får två.

Närmare upplysningar:
Timo Leivo
styrelseordförande
KL-Kuntahankinnat Oy
tfn 050 621 81

Jaa sosiaalisessa mediassa
TwitterLinkedInFacebookWhatsapp