Giltiga ramavtal

Våra aktuella ramavtal hittar du från listan nedan. Innan ett ramavtal löper ut eller en option tas i bruk meddelar vi våra kunder och företag om inledande av en ny upphandling eller användning av optionsperioden.

Ansluta sig till avtalet

Särskild avtalsspecifik förbindelseblanketten kan laddas ned från internettjänstens finskspråkiga sidorna. Behöver du en svenskspråkig förbindelse, kontakta oss via e-post på adressen info [at] kuntahankinnat.fi.

Bilagorna kan laddas ned här:

Skicka den ifyllda förbindelseblanketten och eventuella bilagor via e-post till sitoumukset [at] kuntahankinnat.fi. Uppgifterna skickas till avtalsleverantören, som kontaktar den person ni anger som kontaktperson på blanketten.
 
Kuntahankinnat begränsar inköp via ramavtal som ingåtts i början av 2017 till ett i förväg meddelat högsta värde. Det högsta värdet är avtalsspecifikt. Värdet fastställs redan vid upphandlingsprocessen och är baserad på de anslutna och intresserade kundernas inköpsprognos. Anslutningen kan kontrolleras vid ifrågavarande avtal och vid behov kan du även kontakta den sakkunnige som ansvarar för upphandlingen. Alla e-postadresser till Kuntahankinnats kontaktpersoner har formatet fornamn.efternamn [at] kuntahankinnat.fi.