Återförsäljning av Adobe-programvara och tilläggstjänster 2017 - 2021

Ramavtalsnummer KLKH122

Avtalsperiod från: 10.07.2017
Avtalsperioden ändar: 09.07.2021
Leverantör: MacPeople Oy
Kontaktperson: Maria Saari, maria.saari [at] kuntahankinnat.fi
Status: Ramavtalet har slutits
Avtalsgrupp: ICT