Datasäkerhetsprogram och -tjänster

Ramavtalsnummer KLKH121

Avtalsperiod från: 01.06.2017
Avtalsperioden ändar: 31.05.2021
Leverantör: Turun Tietokeskus Oy
Kontaktperson: Maria Saari, maria.saari [at] kuntahankinnat.fi
Status: Ramavtalet har slutits
Avtalsgrupp: ICT