Larmtelefon tjänster 2015 - 2019

Ramavtalsnummer KLKH091

Avtalsperiod från: 22.09.2015
Avtalsperioden ändar: Tillfällig
Leverantör: Stella Kotipalvelut Oy
Kontaktperson: Kimmo Vuorela, kimmo.vuorela (at) kuntahankinnat.fi
Status: Tillfälligt ramavtalet har slutits
Avtalsgrupp: ICT