Microsoft-license återförsäljning och relaterade tjänster

Ramavtalsnummer KLKH131

Anbudsförfrågan publicerad: 10/2017
Avtalsperiod från: 12/2017
Kontaktperson: Maria Saari, maria.saari [at] kuntahankinnat.fi
Status: Anbudsbegäran publicerad
Avtalsgrupp: ICT