Mobiltelefoner och relaterade tjänster 2017 - 2021

Ramavtalsnummer KLKH127

Avtalsperiod från: 10.10.2017
Avtalsperioden ändar: 09.10.2021
Leverantör: Atea Finland Oy / prioritetsordningen, Data-Info Oy, Dustin Finland Oy
Kontaktperson: Pontus Grönholm, pontus.gronholm [at] kuntahankinnat.fi
Status: Ramavtalet har slutits
Avtalsgrupp: ICT