Teleoperatörservices

Ramavtalsnummer KLKH138

Anbudsförfrågan publicerad: 04/2018
Avtalsperiod från: 09/2018
Kontaktperson: Tapio Koivisto, tapio.koivisto [at] kuntahankinnat.fi
Status: I beredningen
Avtalsgrupp: ICT