Konkurrensutsättningar

På den här sidan hittar du objekt för vilka anbudsbegäran har publicerats samt pågående och eventuellt kommande upphandlingar. Eventuella kommande upphandlingar avser objekt som är under fortsatt utredning.

Ju fler kunder som ansluter sig redan i upphandlingsfasen, desto bättre priser och förmåner får vi med i ramavtalet. Dessutom ger förhandsanslutning kunderna den fördelen att kunden kan välja att delta vid upprättandet av anbudsbegäran och avtalsadministrationen. På det sätt kan vi ta kundernas behov och förväntningar i beaktande både vid upphandlingen och under avtalsperioden. En tredje fördel med förhandsanslutning är att kunden säkerställer sin plats som användare av ramavtalet.

Läse mer: Förbindelse till ramavtalen  eller intresseanmälan för upphandlingar »

Vid behov kan du även kontakta den sakkunnige som ansvarar för upphandlingen. Alla e-postadresser till Kuntahankinnats kontaktpersoner har formatet fornamn.efternamn [at] kuntahankinnat.fi.