I Kuntahankinnats strategi har man lyft fram betydelsen av miljöfrågor och sociala faktorer vid upphandling och avtalshantering. Vi arbetar ständigt med att bättre beakta ansvarsfullhet i vår verksamhet. 

För mer information, kontakta upphandlingsexpert Antti Tuukkanen, tel. 050 569 6825, antti.tuukkanen (at) kuntahankinnat.fi

Miljöperspektiv och hållbarhetsutveckling i vår verksamhet för tillfället

  • Kunderna erbjuds miljövänliga produkter/tjänster med betoning på kundens valmöjligheter enligt hans eller hennes egna riktlinjer
  • Miljöfrågor är en del av vår normala konkurrensutsättningsprocess från planering av upphandling till avtalshantering
  • Lvcykeltänkande beaktas alltid i mån av möjlighet
  • Vi implementerar Kommunförbundets samhällsförbindelse för hållbar utveckling som en aktör i Kommunförbundskoncernen
  • Vi samarbetar med intressenter inom branschen, bl.a. Motiva
  • Vi följer tillämpliga delar av EU:s GPP-kriterier (Green Public Procurement)  http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm
  • Av de sociala kriterierna beaktar vi tillämpliga delar för t.ex. konkurrensutsättning av arbetskläder, arbetslagstiftning, barnarbete
  • För att sysselsätta personer med nedsatt funktionsförmåga söker vi lösningsmodeller i samarbete med avtalsleverantörer och kunder
Jaa sosiaalisessa mediassa
TwitterLinkedInFacebookWhatsapp