Litteraturen till bibliotek

Ramavtalsnummer KLKH105

Anbudsförfrågan publicerad: 10/2017
Avtalsperiod från: 11/2017
Kontaktperson: Tomi Holma, tomi.holma [at] kuntahankinnat.fi
Status: I beredningen
Avtalsgrupp: Varor och tjänster