E-kirjat, e-äänikirjat ja niiden lainausalusta yleisille kirjastoille 2018 - 2021

Sopimusnumero Sopimuskausi alkaa Sopimuskausi päättyy Toimittajan nimi Aikaa liittyä
KLKH150 30.11.2018 22.11.2021 Useita (2) Kiinnostuneet

Kilpailutus ja sopimus tulee sisältämään seuraavat osa-alueet:

 • E-kirjojen ja e-äänikirjojen lainausalusta, jolla kirjasto lainaa sähköisiä aineistoja asiakkailleen,
 • Kotimaiset e-kirjat ja e-äänikirjat.

Sitoutuminen

Aiemmasta käytännöstä poiketen puitesopimukseen ei voi liittyä jälkikäteen lainkaan ilman etukäteen tehtyä sitoumusta tai kiinnostuslomaketta. Sitoutuminen tapahtuu lähettämällä oheinen sitoutumislomake osoitteeseen sitoumukset [at] kuntahankinnat.fi 18.5.2018 mennessä. Sitoumuslomakkeella kysytään erikseen arvioitu hankinnan vuosivolyymi (euroina).

Kiinnostuneeksi listaaminen

Mahdollisuus on tarkoitettu ensisijaisesti organisaatioille, jotka eivät voi jostain syystä tehdä sitoutumispäätöstä. Kaikki kiinnostuneet organisaatiot ja kunkin arvioitu palveluiden käyttö ilmoitetaan tarjouspyynnössä ja vain nämä organisaatiot voivat liittyä sopimukseen jälkikäteen sopimuskauden aikana.

Kiinnostuneina ilmoitettavien määrä on rajoitettu ja määräytyy sitoutuneiden asiakkaiden volyymin perusteella. Mikäli tilaa ei ole, voi mukaan tulla vain sitoutuneena. Kiinnostuneeksi ilmoittautuminen tapahtuu lähettämällä sitä varten tarkoitettu ladattava lomake osoitteeseen sitoumukset [at] kuntahankinnat.fi 18.5.2018 mennessä.

Taustaa

 • Syy uuteen kilpailutukseen on se, että nykyinen puitesopimus päättyy 11/2018
 • Uudessa sopimuksessa pyrimme erityisesti vahvistamaan edelleen yleisten kirjastojen e-aineistotarjontaa ja rakentamaan edellytyksiä valtakunnalliselle hankintayhteistyölle. Pyrimme parantamaan myös ruotsinkielisen e-aineiston saattavuutta yleisille kirjastoille. Kirjastojen kattava osallistuminen parantaa mahdollisuuksia vaikuttaa palveluihin ja hintoihin
 • Tietopyyntö Hilmassa on julkaistu 01/2018
 • Valintaperusteena kokonaistaloudellinen edullisuus sisältäen kustannukset, palvelussa olevan aineiston kattavuus (alustan tarjoajan kustantajasopimukset), lainausalustan toiminnallisuudet ja monipuoliset lisenssimallit
 • Tavoitteena kattamaan merkittävimmät kotimaiset kustantajat
 • Lainausalusta toiminnallisuudet
 • Lainausalustan hinnoittelumalli
 • Monipuoliset lisenssimallit, valinnassa painotetaan kirjasto- ja kustannusalan yhdessä sopimia lisensiointimalleja
 • Sopimuksen ulkopuolelta voi hankkia ulkomaisia e-kirjapalveluita ja e-aineistoja
 • Valitaan yksi tai useampia toimittaja, joiden kanssa solmitaan 4 vuotinen puitesopimus
 • Aineisto tilataan toimittajan sähköisen tilausjärjestelmän/verkkokaupan kautta
 • Kilpailutus tehdään yhteistyössä Yleisten kirjastojen konsortion kanssa. Kilpailutuksiin osallistuvien kirjastojen jäsenyys Yleisten kirjastojen konsortiossa tarkastetaan ilmoittautumisten yhteydessä

Arvio aikataulusta

Valmistelu 11/2017 – 05/2018

 • Asiakastarpeiden kartoitus, voidaan osittain hyödyntää olemassa olevia tietoja
 • Sitoumusten kerääminen asiakkailta
 • Markkinavuoropuhelu tarjoajien kanssa
 • Tarjouspyyntöluonnoksen laadinta
 • Tarjouspyynnön kommentointi (asiakas, toimittajat)
 • Tarjouspyyntömateriaalien viimeistely

Tarjouspyyntö ja tarjoukset 05-06/2018

 • Hankintailmoituksen / tarjouspyynnön julkaisu
 • Tarjousten vertailu
 • Hankintapäätös 06-07/2018

Sopimus 09/2018

Tila: Puitesopimus solmittu
Sopimusryhmä: Tavarat ja palvelut