Irtaimen käyttöomaisuuden leasingrahoitus ja siihen liittyvät palvelut 2016 - 2020

Sopimusnumero Sopimuskausi alkaa Sopimuskausi päättyy Toimittajan nimi Aikaa liittyä
KLKH120 07.10.2016 31.12.2019 3 Step IT Oy -

Kohde

Irtaimen käyttöomaisuuden leasingrahoitus laitteita, välineitä, kalusteita ja koneita varten.

Tuoteryhmät

 • Toimistokalusteet
 • Koulujen ja päiväkotien kalusteet
 • Sairaalakalusteet
 • Terveydenhuollon laitteet
 • Hälytysjärjestelmät
 • Konetyökalut
 • Energian ja voimansiirton laitteet
 • Työkoneet (kiinteistönhuolto ja ympäristönhuolto)
 • Maanrakennuskoneet
 • Metsäkoneet
 • Jätehuollon laitteet
 • Turvallisuustekniikka
 • Aurinkovoimalat

Leasingrahoituksen hintaan sisältyy käyttöomaisuuden hallintaan tarkoitettu rekisteri, joka mahdollistaa budjetoinnin, tilausten tekemisen, käyttöomaisuuden hallinnan sekä raportoinnin.

Hyödyt

 • Säästöjä manuaalisissa prosesseissa, raportoinnissa ja kalustorekisterin luomisessa ja ylläpidossa.
 • Kustannustietoisuuden lisääminen
 • Taseen tunnuslukujen parantaminen
 • Pääoma tuottavampaan käyttöön, pääoman tuotto suurempi kuin järjestelyn kulut

Uuden leasingpalvelujen kilpailutuksen valmistelu on aloitettu Hanselissa nimellä ”Leasingpalvelut 2020 - 2022 (2024)”. Tavoitteena on, että uusi puitejärjestely olisi käytössänne 1.2.2020 mennessä.

Tarjouspyyntö julkaistaan syksyllä 2019. Lisätietoja hankinnan valmistelusta ja aikatauluista kerrotaan Hanselin verkkosivuilla osoitteessa https://www.hansel.fi/yhteishankinnat/leasingpalvelut-2020-2022-2024/

Tila: Puitesopimus solmittu
Sopimusryhmä: Tavarat ja palvelut