Kalusteet, päiväkoti 2018 - 2022

Sopimusnumero Sopimuskausi alkaa Sopimuskausi päättyy Toimittajan nimi Aikaa liittyä
KLKH136 03.09.2018 02.09.2022 Useita (3) Kiinnostuneet

Kohde

 • Puitesopimus sisältää päiväkotikalusteet.
 • Tuotealueessa on kaksi toimintamallia, joista asiakas on valinnut sitoutuessaan joko etusijajärjestys-mallin tai kevennetty kilpailutus-mallin.
 • Etusijajärjestys-mallissa toimittajilta ostetaan lähtökohtaisesti tarjousvertailun mukaisessa etusijajärjestyksessä.
 • Kevennettyjen kilpailutusten mallissa asetetaan kevennettyjen kilpailutusten alarajat. Asiakkailla on valittavissa neljä alarajaa: 30 000 euroa, 60 000 euroa, 100 000 euroa tai 150 000 euroa. Asiakkaan valitseman arvon alittavat hankinnat tehdään etusijajärjestyksen perusteella. Valitun arvon ylittävät kertatilaukset asiakas kilpailuttaa toimittajien kesken.
 • Optioksi otetaan yleisimpiä lisäpalveluita, mm: kalustesuunnittelu, kalusteiden kierrätyspalvelut, vanhojen kalusteiden inventointi ja muuttopalvelut sekä yleisimpiä kalustamiseen liittyviä tuotteita.

Sopimustoimittajat

Toimittajat ovat etusijajärjestyksessä 1) Lekolar-Printel Oy, 2) Tevella Oy ja 3) Kuopion Woodi Oy.

Hyödyt

 • Puitesopimuksella tavoitellaan asiakkaille valinnanvaraa niin tuotealueen kuin toimittajavalinnankin suhteen.
 • Etusijajärjestys-malli on asiakkaalle helppokäyttöinen.
 • Kevennettyjen kilpailutusten mallissa asiakkaalla on joustovaraa enemmän kuin etusijajärjestys-mallissa. Asiakas voi järjestää kevennetyn kilpailutuksen ranskalaisena urakkana perinteisen kilpailutuksen sijaan ja testata projektiin tilattavat kalusteet asiakasryhmän kanssa.
 • Kevennetyissä kilpailutuksissa asiakkaat saavat lisäksi kilpailutetut hinnat isojen projektien tuotteisiin ja asiakkaat voivat määrittää projektikohtaisesti keskeiset ehdot.

Hinnoittelu

 • Etusijajärjestys-mallissa hinnoittelu perustuu tarjouskilpailussa annettuihin nettohintoihin ja ilmoitettuihin alennusprosentteihin, joita sovelletaan sekä tuotekorin tuotteisiin että muihin tuotteisiin. Tuotekorin tuotteet saadaan siten nettohinnoin ja alennusprosentti muille tuotteille.  Hintoja tarkastetaan kahden ensimmäisen sopimusvuoden jälkeen.
 • Hinnoittelun ja hinnanmuutosten laajuus: Koskevat koko Toimittajan hinnastoa. Ei koske räätälöityjä tai muita tuotteita, joista ei ole etukäteishinnoittelua annettavissa.
 • Sopimuksen sitovuus hinnaston ulkopuolisten tuotteiden osalta: Mikäli toimittajalla ei ole hinnastohintaa tuotteelle, asiakas voi poiketa etusijajärjestyksestä tai ostaa tuotteen kolmannelta osapuolelta.
 • Mikäli Asiakkaan kalustettavassa tilassa on jo jonkun toimittajan tuotteita, Asiakas voi ostaa ko. tilaan samaan tai yhteensopivaan tuoteperheeseen kuuluvia täydennyskalusteita samalta toimittajalta noudattamatta etusijajärjestystä tai hankkia täydennyskalusteet aiemmalta toimittajalta, vaikka tämä ei olisi mukana puitesopimuksessa.
 • Kevennettyjen kilpailutusten mallissa isojen kertatilausten hinnoittelu perustuu tarjoajien antamiin projektikohtaisiin tarjouksiin ja pienemmissä tilauksissa puitejärjestelyä perustettaessa annettuihin hintoihin tai alennusprosentteihin.

Palvelumaksu

Kuntahankintojen palvelumaksu on 1 % ostojen arvosta ja se laskutetaan toimittajalta.

Toimitusehto

 • Toimitusehto on TOP - Asiakkaan tiloissa paikalleen asennettuna, sekä Asiakkaan halutessa käyttöopastettuna, pakkausjätteet poiskuljetettuna ja asianmukaisesti kierrätettynä.
 • Toimitusehtoon kuuluu myös tarvittavat Asiakkaan kiinteistön ja muiden kalusteiden suojaukset toimitusten, asennusten ja kalustekorjausten yhteydessä.

Toimitusaika

 • Toimitusaika vakiomateriaaleilla (vakiovärit, vakiokankaat, vakiopinnoitteet) oleville ja vakiokokoisille tuotteille on enintään kahdeksan viikkoa (ma-pe) tilauksesta toimitusehdon mukaiseen toimitukseen.
 • Yllä mainitusta poiketen touko-heinäkuussa tilattujen vakiomateriaaleilla (vakiovärit, vakiokankaat, vakiopinnoitteet) olevien ja vakiokokoisten tuotteiden toimitusaika on enintään kymmenen viikkoa (ma-pe) tilauksesta toimitusehdon mukaiseen toimitukseen.
 • Toimittajan on ilmoitettava Asiakkaalle viimeistään tilausvahvistuksessaan, mikäli jokin/jotkin tuotteet eivät ole vakiomateriaalein tai vakiokokoisia ja aiheuttavat pidemmän toimitusajan osalle toimitusta tai koko toimitukselle. Tällaisessa tilanteessa Toimittajan tulee sopia toimitusaika erikseen Asiakkaan kanssa sitovasti viimeistään tilausvaiheessa.
 • Mikäli tuotteita jää Toimittajan syystä jälkitoimitukseen, Toimittaja vastaa kaikista jälkitoimituksen kustannuksista.

Vastuullisuus

 • Ympäristövastuullisuus on huomioitu asettamalla tarjottaville tuotteille nimenomaisia vaatimuksia koskien muun muassa puun alkuperää, käytettäviä muovi-, tekstiili- ja nahkamateriaaleja sekä koskien käytettäviä metalleja ja liimoja.
 • Sosiaalinen vastuullisuus on huomioitu kilpailutuksessa käyttämällä riskimaaperusteista soveltuvuusvaatimusta sekä Code of Conductilla, jota tukee puitesopimuksen ehdot. Kilpailutuksessa käytetyt sosiaalisen vastuullisuuden kriteerit on määritelty Sosiaalisen vastuun pilottiprojektissa, lue lisää »

 

Tila: Puitesopimus solmittu
Sopimusryhmä: Tavarat ja palvelut