Monitoimilaitteet ja niihin liittyvät palvelut 2018 - 2022

Sopimusnumero Sopimuskausi alkaa Sopimuskausi päättyy Toimittajan nimi Aikaa liittyä
KLKH137 17.08.2018 16.08.2022 Useita (3), etusijamallissa Konica Minolta Business Solutions Finland Oy Kiinnostuneet

Kilpailutuksen kohteena ovat monitoimilaitteet ja niihin liittyvät palvelut, toimitukset koko Suomen alueelle. 

Puitesopimukseen ei voi liittyä jälkikäteen lainkaan ilman etukäteen tehtyä sitoumusta tai kiinnostuslomaketta.

Kohde

 • Laitteet, kilpailutuksessa määritelty kuusi eri tehoista laiteluokkaa
 • Laitteiden huolto- ja ylläpitopalvelut
 • Vaihtoehtoisesti laitteet palveluna, eli kuukausiveloitus sisältää laitteet sekä huolto- ja ylläpitopalvelut
 • Tulostuksenhallintapalvelut,
 • Muut asiantuntijapalvelut mm. kartoitus- ja optimointipalvelut.

Yhteishankinnalla tavoitellaan volyymiin perustuvia hintasäästöjä ja joustavaa toimintamallia asiakasorganisaatioiden tarpeisiin.

Kaksi eri toimintamallia

1. Yhden toimittajan malli - laitteet yhdeltä toimittajalta, sama malli kuin aikaisemmassa sopimuksessa

Vaihtoehto1: Etusijajärjestys

 • Asiakas käyttää sopimusta etusijajärjestyksen mukaisesti eli ostaa ensimmäiseksi sijoitetulta toimittajalta, käytännössä siis yksi ja sama toimittaja vastaa kaikkien tuotealueiden toimituksista
 • Toimittaja myy useaa laitemerkkiä
 • Kansallisen kynnysarvon (60.000 euroa) alittavissa laitehankinnoissa asiakas voi halutessaan kuitenkin ostaa vapaasti keneltä tahansa kolmesta puitesopimustoimittajalta. Hankintoja ei saa pilkkoa ja ketjuttaa kynnysarvon alittamiseksi. Hankinnan arvon arvioimisessa lähtökohtana on Asiakkaan kaikilta tuotealueilta etusijajärjestystoimintamallilla hankkimien tuotteiden ennakoitu kokonaisarvo Asiakkaan Puitesopimukseen sitoutumisaikana.

2. Kolmen toimittajan malli – asiakas hankkii laitteet tekemällä kevennetyn kilpailutuksen

Vaihtoehto 2: Kevennetty kilpailutus

 • Asiakas käyttää sopimusta tekemällä kevennetyn kilpailutuksen tai useita kevennettyjä kilpailutuksia 3 toimittajan kesken
 • Asiakas määrittelee itse hankittavat kokonaisuudet, jotka minikilpailuttaa. Kokonaisuus voi olla esim. kaikki hankittavat laitteet ja palvelut, yksittäinen toimitusprojekti laitteineen ja palveluineen, yhden tuotealueen kaikki hankinnat tai vaikkapa tietyn käyttöjärjestelmän laitteiden hankinta
 • Kansallisen kynnysarvon (60 000 euroa) alittavissa yksittäisissä laitehankinnoissa asiakas voi kuitenkin ostaa vapaasti keneltä tahansa valitsemaltaan puitesopimustoimittajalta ilman kevennettyä kilpailutusta
 • Hankintoja ei saa pilkkoa ja ketjuttaa kynnysarvon alittamiseksi

Sitoutuminen

HUOM! Vain tarjouspyynnössä kiinnostuneina listatut organisaatiot voivat liittyä sopimuksen käyttäjiksi.

Hinnoittelu

 • Etusijamallissa valmiiksi hinnoitellut vertailulaitteet ja palvelut
 • Kevennettyjen kilpailutusten mallissa tarjoushinnat
 • Kuntahankintojen palvelumaksu 1 % sisältyy tuotteiden asiakashintoihin.

Toimittajat

 • Konica Minolta Business Solutions Finland Oy (toimittaja etusijajärjestyksessä)
 • Canon Oy
 • Toshiba TEC Nordic Ab, Filial i Finland

 

Tila: Puitesopimus solmittu
Sopimusryhmä: ICT