Tekstiilihuoltopalveluiden tarjouspyyntö- ja sopimusmallit

23.9.2009

Tekstiilihuoltoliitto ry ja KL-Kuntahankinnat Oy ovat toteuttaneet alan palveluyritysten ja hankintayksiköiden toivomuksesta ja myötävaikutuksella tekstiilihuoltopalveluihin tarjouspyyntö- ja sopimusmallit.On tilaajien ja tarjoajien etu, että mahdollisimman laajasti käytetään standardeja asiakirjoja sen sijaan, että jokainen hankintayksikkö laatii omat dokumenttinsa ja jokainen tarjoaja omansa.

Tarjouspyyntömalli, jossa liitteitä
Liite 1 Hankinnan kohteen kuvaus
Liite 2 Tarjoajaa koskevat vaatimukset
Liite 3 Palvelua koskevat vaatimukset
Liite 4 Hinnat
Puitesopimusmalli
Saate ja ohje
 

Mallit ovat aina malleja ja jättävät tilaa asiakaskohtaisiin räätälöinteihin. Monipuolisesta kommenttikierroksesta huolimatta näihin malliasiakirjoihin on varmasti jäänyt kohtia, jotka käytön myötä hioutuvat ja kaipaavat korjaamista. Siksi palautteenne on tärkeää.
Kiitämme kaikkia työhön osallistuneita alan ja juridiikan osaajia, joiden ammattitaidon tuloksena Tekstiilihuoltopalvelujen tarjouspyyntöasiakirjat nyt voidaan julkistaa kaikkien ulottuville.
 

Tekstiilihuoltoliitto ry
Lassi Räsänen
 

KL-Kuntahankinnat Oy
Raili Hilakari

 

Jaa sosiaalisessa mediassa
TwitterLinkedInFacebookWhatsapp