Asiakasmäärämme on toimintavuosien aikana kehittynyt hyvin nousten noin 1 300 asiakkaaseen. Kunnista 98 % hyödyntää puitesopimuksiamme eri mittakaavassa. 

Puitesopimuksen asiakkaina voivat olla:

  • Kunnat
  • Liikelaitokset
  • Kuntien tai kuntayhtymien tytäryhteisöt, joissa omistajilla on yksin tai yhdessä kuntakonserniin kuuluvien yhteisön kanssa kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta
  • Ammattikorkeakoulut
  • Hankintayhteistyösopimuksen kautta hankintalainsäädäntöä noudattavat organisaatiot, joista yhteistyösopimus esimerkiksi Kevan, Suomen evankelisluterilaisen ja ortodoksisen kirkon organisaatioiden kanssa
  • Suomen Kuntaliitto -konserniin kuuluvat organisaatiot

Edellä mainittujen lisäksi asiakkaina voivat olla Suomen Kuntaliitto ry:n jäsenyyden, Kuntahankintojen osakkuuden taikka hankintayhteistyösopimuksen mahdollistaessa maakunnat sekä maakuntalain ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä annetun lain voimaanpanolaissa määriteltävät kyseisten maakuntien väliaikaiset valmisteluelimet. Sote- ja maakuntauudistuksen valmisteilla oleva lainsäädäntö on löydettävissä osoitteesta: http://alueuudistus.fi. Asiakkaina voivat tällöin olla myös maakuntien perustamat maakuntien liikelaitokset ja tytäryhteisöt, joissa maakunnalla on kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta sekä Kuntaliiton jäsenyyden, Kuntahankintojen osakkuuden taikka hankintayhteistyösopimuksen kautta maakuntien valtakunnalliset palvelukeskukset.

Ansaintamalli

Kuntahankinnat rahoittaa toimintansa palvelumaksuilla. Ne ovat hallituksemme linjaamina alentuneet koko ajan. Tällä hetkellä palvelumaksu on keskimäärin 1 %. Puitesopimustoimittajat sisällyttävät palvelumaksut asiakashintoihin. Yrityksien kerran kuussa Kuntahankinnoille toimittama asiakaskohtainen raportti sisältää sekä myynnin että palvelumaksuerittelyn, jonka perustella palvelumaksut  laskutetaan sopimustoimittajilta.

Jaa sosiaalisessa mediassa
TwitterLinkedInFacebookWhatsapp