Vuoden 2017 aikana voimassa olleiden puitesopimusten osalta on julkaistu tilasto, jonka avulla on mahdollista tarkastella Kuntahankintojen kilpailutuksiin osallistuneita yrityksiä. Tilastosta voi tutkia yrityksiä koon ja sijainnin mukaan, kategorian perusteella sekä kilpailutuksen voittaneet/hävinneet-luokituksella. Visualisoinnin sivulta 2 löytyy maakuntakohtainen tilastointi.

Tilaston perusteella Kuntahankintojen vuonna 2017 voimassa olleiden sopimusten toimittajista noin 68 % on PK-yrityksiä. Yhteensä sopimustoimittaja on 180. Yksi yritys voi olla toimittajana useammassa puitesopimuksessa.

Yrityskoon tilastoinnissa on käytetty lähteenä Suomen Asiakastieto Oy:n julkaisemia julkisia yritystietoja pääosin vuodelta 2016. Tilastoinnissa on huomioitu aina tuorein saatavilla oleva tieto. Yrityskoon luokittelussa on käytetty Euroopan komission julkaisemia määritelmiä.

Tarjouksen jättäneet yritykset on poimittu kilpailutuskohtaisesti Cloudia-järjestelmästä.

Tilaston visualisoinnissa on hyödynnetty Microsoft Power BI -ohjelmistoa. Klikkaamalla uudestaan aktiivista valintaa, pääset palaamaan aineistossa takaisinpäin.

Lisätietoa aineistosta antaa: Liisa Paltta, liisa.paltta (at) kuntahankinnat.fi, puhelin 050 365 5121

Jaa sosiaalisessa mediassa
TwitterLinkedInFacebookWhatsapp