Huomioimme vastuullisuusasiat aina tapauskohtaisesti. Kuntahankintojen strategiassa on nostettu esiin ympäristöasioiden ja sosiaalisten tekijöiden merkitys kilpailutuksissa ja sopimushallinnassa. Kehitämme jatkuvasti vastuullisuuden huomioimista yhteishankinnoissa.

Lataa tästä puitesopimuksien vastuullisuustaulukko (pdf)

Taloudellinen vastuullisuus

Ensisijaisina tavoitteina on varmistaa julkisten varojen tehokas käyttö, talousrikosten torjunta sekä markkinoiden toiminta ja läpinäkyvyys. Taloudelliset vastuullisuuskysymykset tulevat varsin kattavasti jo lainsäädännöstä ja Kuntahankinnoilla on käytössään käytäntöjä ja työkaluja lainsäädännössä määrättyä tiukempien vaatimusten toteuttamiseen ja valvontaan.

 • Kilpailutuksiin osallistuvien yritysten kohtelu on tasapuolista ja läpinäkyvää
 • Kilpailutuksiin osallistuville yrityksille on asetettu vakioidut osallistumiskriteerit joilla pyritään estämään verojen ja viranomaismaksujen laiminlyönti
 • Kilpailutuksiin osallistuville yrityksille on asetettu niiden taloudellista tilaa koskevat kriteerit joilla pyritään ennaltaehkäisemään yrityksen taloudelliset vaikeudet sopimuskauden aikana.
 • Sopimuksen voimassaoloaikana sopimuskumppaneiden verojen ja viranomaismaksujen suorituksia ja luottokelpoisuutta valvotaan Suomen Asiakastieto Oy:n työkalujen avulla
 • Selvitämme parhaillaan vaatiiko sopimuskumppaneiden seuranta sopimuskaudella muutoksia, jotta tieto mahdollisista ongelmista saadaan nopeammin ja kattavammin

Ekologinen vastuullisuus

Kuntahankinnat on linjannut eräitä käytäntöjä lainsäädännössä ekologisen vastuullisuuden huomioimiseksi hankinnoissa. Ympäristöasiat ovat osa normaalia kilpailutusprosessia hankinnan suunnittelusta sopimusvalvontaan.

 • Pyrimme jatkuvasti lisäämään ympäristöasioiden huomioimista kilpailutuksissamme aina kun se on mahdollista ja järkevää hankinnan kohteen, asiakastarpeen, markkinatilanteen ja kilpailutusresurssien puitteissa
 • Asiakkaillemme pyritään tarjoaman ympäristöystävällisiä tuotteita/palveluita korostaen asiakkaan valinnanvapautta sen mukaan mitä asiakas on itse linjannut
 • Noudatamme soveltuvin osin EU:n GPP-kriteerejä (Green Public Procurement)
 • Elinkaariajattelu huomioidaan aina kun se on mahdollista
 • Toteutamme Kuntaliiton kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta Kuntaliittokonsernin toimijana
 • Teemme yhteistyötä alan sidosryhmien mm. Motivan kanssa
 • Pyrimme kiinnittämään huomiota ekologisten kriteereiden vaikutuksesta tuotteiden ja palveluiden hintatasoon ja kertomaan siitä asiakkaille mahdollisimman avoimesti

Sosiaalinen vastuullisuus

Kuntahankintojen kilpailutuksissa sosiaaliset kriteerit huomioidaan soveltuvin osin hankinnan kohteesta riippuen. Pyrimme laajentamaan sosiaalisten kriteerien käyttöä hankintasopimuksissa mikäli se on mahdollista ja järkevää asiakastarpeen, markkinatilanteen ja kilpailutusresurssien puitteissa. 

Tietyissä hankinnoissa Kuntahankinnat on toteuttanut lainsäädännössä määrättyä tiukempia kriteereitä sosiaalisen vastuullisuuden huomioimiseksi. Eräs Kuntahankintojen puitesopimuskumppani majoitus- ja ravitsemusalalta on kokeillut Kuntahankintojen aloitteesta pitkäaikaistyöttömien työllistymistä tukevaa rekrytointimallia erinomaisin tuloksin.

Lisätietoja vastuullisuusasioista antaa Pasi Tainio, 050 442 1277, pasi.tainio (at) kuntahankinnat.fi

Opas vastuullisista hankinnoista

Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut oppaan sosiaalisten kriteerien käytöstä julkisissa hankinnoissa. Hyvät esimerkit ja onnistumisen kokemukset edesauttavat kriteerien hyödyntämistä hankinnoissa. Yhtenä oppaan kymmenestä case-esimerkistä on käytetty Kuntahankintojen aloitteesta lähtenyttä majoitus- ja ravitsemusalan puitesopimustoimittajan pitkäaikaistyöttömien työllistämisttä. Lataa opas (pdf) tästä.

 

Jaa sosiaalisessa mediassa
TwitterLinkedInFacebookWhatsapp